قیمت های سایت بر اساس قوانین سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد و مربوط به مصرف کننده نهایی است.خرید بیش از یک عدد مستلزم ثبت نام در بخش همکاری و تایید توسط کارشناس می باشد .خرید به صورت تکی برای استفاده تجاری ممنوع می باشد . کد ملی ، شماره موبایل وارد شده ، شماره کارتی که خرید از آن انجام می شود باید مربوط به یک نفر باشد . آدرس ، شماره تلفن ثابت باید یکتا باشد و برای خرید های قبلی از آن استفاده نشده باشد. در غیر این صورت خرید شما لغو می شود.از هر طریقی که مشخص شود خریدار برای استفاده شخصی خرید نکرده است ، تمام اکانت های شناسایی شده مسدود و امکان خرید مجدد به هیچ عنوان وجود ندارد .