سبد خرید
Shipping InfoCreated with Sketch.
اطلاعات ارسال
Payment InfoCreated with Sketch.
اطلاعات پرداخت

متشکریم ، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 13137
  • تاریخ: فروردین ۲۹, ۱۴۰۱
  • قیمت نهایی: ۲۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
  • روش پرداخت: بانک ملی

جزییات سفارش

محصول مجموع
پیش پرداخت - 28 × 1
  • سبد:

    28

۲۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
مجموع: ۲۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل: حمل و نقل رایگان
روش پرداخت: بانک ملی
قیمت نهایی: ۲۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان