قیمت های سایت بر اساس قوانین سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد و مربوط به مصرف کننده نهایی است.خرید بیش از یک عدد مستلزم ثبت نام در بخش همکاری و تایید توسط کارشناس می باشد .

خرید به صورت تکی برای استفاده تجاری ممنوع می باشد .

کد ملی ، شماره موبایل وارد شده ، شماره کارتی که خرید از آن انجام می شود باید مربوط به یک نفر باشد .آدرس ، شماره تلفن ثابت باید یکتا باشد و برای خرید های قبلی از آن استفاده نشده باشد.

در غیر این صورت خرید شما لغو می شود.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه